Conan - Adventures in an Age Undreamed Of

Publicerad: Måndag, 6 november 2017, Skribent: Gunilla

Det finns ett Conanrollspel igen! Senaste versionen var Mongooses d20-spel från mitten av 2000-talet, och det gick ur tryck för många år sedan. Mophidius nya variant, som använder sig av förlagets 2d20-system, är ett ambitiöst spel på mer än 400 sidor. Drygt hälften av sidorna rör spelledarpersoner och kampanjmiljö. Resterande 200 delas ganska jämnt mellan riktlinjer för att skapa en rollperson och spelregler. 

Grundegenskaperna (som tillsammans med färdighetsvärde avgör hur lätt rollpersonen lyckas med något) är sju till antalet: agility, awareness, brawn, coordination, intelligence, personality och willpower. Delvis känns de igen från senaste versionen av Mutant Chronicles, men en grundidé i 2d20-systemet tycks vara att skräddarsy grundegenskaperna så att de passar spelmiljön. Värdena beräknas utifrån rollpersonens ”aspekt”, som kan väljas eller slås fram. Det kan till exempel vara ”Strong and Resolute” (höga värden i brawn och willpower) eller ”Charismatic” (högt i personality och willpower).

Som sig bör är reglerna för att skapa en rollperson nära knutna till kultur och uppväxt. Misstron mellan civiliserade stadsbor och hårdföra barbarer, eller för den delen luttrade ficktjuvar och snorkiga aristokrater, är en viktig del av Conans värld.

Mophidius använder sig av "talanger", som påminner om feats i Dungeons & Dragons, för att definiera rollpersonerna. Den första talangen är knuten till hemlandet. Det kan till exempel vara ”Cosmopolitan”, en aspekt som passar stadsbor och gör det lättare att prata med främlingar, eller ”Savage Court”, som definierar hur en nyligen civiliserad stam- eller klanmedlem tvingas ta hänsyn till gamla lojaliteter och sedvänjor. Efter val av hemland och första talang placeras rollpersonen i ett socialt sammanhang,"caste", och ges ytterligare talanger. En förrymd slav är till exempel ”embittered” och ”vagabond”, något som gör det möjligt att överleva med små resurser både i bebyggda trakter och orörd vildmark. Tabeller för bakgrundshistoria är knutna till kasten. Vår förrymda slav kan välja att vara jagad av sin forna ägare, ha slutit sig till ett banditgäng eller själv formulera en passande bakgrundshistoria. När bakgrunden är på plats väljs en arketyp, motsvarande ett yrke eller en klass, som ”pirat” eller ”barbar”. Därpå bestäms rollpersonens ”natur”, ett avgörande karaktärsdrag av typen ”försiktig” eller ”stoisk”. Sist följer avsnitt om utbildning och rollpersonens eventuella inblandning i de många krig som härjar i de hyboriska rikena.

Färdigheter och fler talanger plockas upp genom hela skapandet av rollpersonen och används för att definiera rollen på ett bra sätt. Det är ett riktigt kul system för att göra rollpersoner, förutsatt att man gillar detaljpetande. De som vill snabba på processen kan slumpa fram i princip allt, med lite varierande resultat. Låter det mycket och komplicerat? Det tar sin tid, men reglerna är bra strukturerade och tar man det i tur och ordning går det att göra en rollperson på någon timme.

Reglerna då? 2d20-systemet bygger på att du ska slå under ett värde baserat på egenskap och färdighet med, i grunden, 2d20. Antalet tärningar kan modifieras och får du fler lyckade resultat än vad som krävs kan du omsätta ”överskottsresultaten” i något som kallas Momentum. Det används för att lyckas med bravur, eller för att förbättra chansen att lyckas med senare slag. Spelsystemet (som också används i nya Star Trek Adventures) är flexibelt och ger bra möjligheter att påverka handlingen genom att många lyckade resultat har mindre önskade bieffekter, eller misslyckanden ändå kan bära fröet till något intressant i sig. Strider utspelar sig under rundor där olika handlingar kan utföras i turordning. D&D-spelare har inga problem att känna igen sig där. Skador bokförs under ”Stress” (som nöter ner rollpersonen) och ”Harm” (direkt skada – kan uppstå av ackumulerad stress). Det är ganska detaljerat, något som jag tycker kan vara en fördel i Conan. Mycket kommer oundvikligen att handla om strid i en hyborisk kampanj.

Ett litet startäventyr följer med i grundboken, tillsammans med en utförlig världsbeskrivning och massor av motståndare och möjliga allierade. Över lag ett lyckat Conanspel som jag ser fram emot att spelleda!


Kommentarer

Veckans stora speltitlar

Rollspel

Dungeons and Dragons Call of Cthulhu Svärdets Sång Symbaroum Runequest Mutant År Noll Tails of Equestria FATE Lamentations of the Flame Princess Flodskörden Shadowrun Kult Coriolis Pathfinder Traveller Warhammer Fantasy Vampire the Masquerade Äventyr

Speltoppen

Nyhetsbrev