Sönderfallets symfoni

Publicerad: Lördag, 5 december 2020, Skribent: Mattias Kuldkepp

Tanken om Sönderfallets Symfoni föddes långt tillbaka i tiden. Exakta tidpunkten är svårt att säga för den behandlar en del teman som jag grubblat över i många år hur jag på bästa sätt skulle vilja levandegöra. Med bestämdhet minns jag att några av de tidigaste scenerna tillkom i ett flygplan på tiotusen meters höjd under en affärsresa över Atlanten någonstans i krokarna av 2014-15, men från det till den första färdiga boken tog det ett par år och den genomgick ett flertal riktigt grundliga redigeringsvändor. Andra boken, Skärvor av ett brustet sinne, påbörjades sommaren 2018 och då den nu släpps inför julen 2020 hade den en snabbare väg från skrivkammare till butik, dock med bibehållen genomarbetning. Trilogins tredje och avslutande del, Skärvor av en brusten framtid, påbörjades i somras och är mitt huvudfokus på författarscenen den närmaste tiden.

Sönderfallets Symfoni utspelar sig, såsom delvis kan listas ut från namnet på serien, i en sönderfallande värld. Ett tusen år innan böckernas början, i slutskedet av ett blodigt krig mot mörkrets demoner, slets världen i stycken och består numera av fragmenterade, svävande landskärvor. Det enda kända sättet att färdas mellan dem är med hjälp av fartyg som bärs fram av enorma flygande urtidsdjur, så kallade uruldraqer, en avlägsen och sävlig släkting till drakarna, men med ett utseende mer likt en enorm rocka.

I denna mörka värld får man följa fyra livsöden, de unga syskonen Daewar och Adea, krigarkvinnan Olem och Spelemannen, en speleman som tappat sitt namn. Trådarna griper tag i varandra, ibland subtilt, ibland direkt. Jag har aktivt valt karaktärer som är menade att komplettera varandra och berika läsarens upplevelse genom att både ge olika perspektiv samt skildra olika delar av världen. Jag är själv en fantasyälskare och ambition med serien har varit att lyckas med det svåra balansnumret att ge läsaren något som till formen ligger tillräckligt nära mainstream episk fantasy för att man skall känna igen sig i formatet, men samtidigt tillräckligt nytt för att ge en ”Wow, det här förväntade jag mig inte” – känsla.

Varje kapitel börjar med en glimt av den vidsträckta världen, en blandning av betraktelser och citat från poeter, historiker, och beslutsfattare, samt vandringssägner och anekdoter från vanligt folk. För den uppmärksamme läsaren finns det både en och två bottnar att grunna över, även om det också går utmärkt att läsa bokserien från början till slut utan att stanna upp och fundera.

Serien vänder sig främst till vuxna läsare, och i synnerhet till den vane fantasyläsaren som jag tror har mest behållning av böckerna, även om inget naturligtvis hindrar den i fantasy mer oinvigde att ge den ett försök. Omsorg har lagts på att försöka nå en hög språklig nivå, med variationer utifrån scenernas och karaktärernas behov. Det är en smutsig och desperat värld som möter läsaren och jag önskar beskriva vad som händer med människor och samhällen under press, vilka beslut de tvingas ta när överlevnad står mot det moraliskt rätta, och vilket pris det för med sig.

Det är min förhoppning att delar av böckerna kan väcka tankar, och jag utlovar perspektiv, men om du söker entydiga svar på moraliska dilemman så kommer du att bli besviken. I min värld, Lyraak, kommer du att befinna dig i ett skymningsland, där rätt och fel inte alltid är så lätt att separera och ofta lämnar jag den delikatessen åt läsaren själv.

Mattias Kuldkepp

 


Kommentarer

Nyhetsbrev