King of Ashes

Publicerad: Torsdag, 26 april 2018, Skribent: Jenny

Balansen mellan fem riken sätts ur balans genom ett förräderi och en hel kungaätt utplånas när en kung vill resa sig över de andra och en ny religion letar efter nya sätt att stärka sin makt. Men vem har egentligen reda på hur många som faktiskt har mördats under pågående strider och vem som bara har försvunnit? Ett spädbarn är så likt ett annat…

Raymond E. Feists nya romanserie, som börjar med King of Ashes, ser ut att bli en mångfacetterad historia om människorna i de fem rikena på två kontinenter på varsin sida om ett brett sund, där alla påverkas av de storpolitiska händelserna. Historien följer två föräldralösa unga män som båda spelar viktiga roller i händelsernas utveckling.

Bokserien skiljer sig från det mesta som Raymond E. Feist har skrivit i det att den inte utspelar sig i Midkemia och Kelawan. Han har skapat en helt ny värld där fyra (tidigare fem) riken skapat en slags maktbalans som nu satts ur spel genom politiska ränker. Den teknologiska nivån liknar en tidig medeltid, och magi är ingenting som gemene man verkar känna till. Det viskas om profetior och förutsägelser, men ingen vet egentligen om de har någon verklig makt. Istället är det de politiska intriger som är det som har betydelse.

En av de mest intressanta bitarna handlar om den nya religionen som kämpar för att få fotfäste i alla de återstående rikena och tillskansa sig mer och mer makt. Med hjälp av maktgiriga kungar och adelsmän blir den allt starkare och det är klart och tydligt att trons ledarskap siktar mot en särställning där alla måste stå till svars inför deras ”heliga” kyrka och Den Ende Guden. Kättare bränner de på bål, och de gamla gudarna blir antingen förpassade till helgonstatus inom Den Endes lära, eller förkunnas vara djävlar och demoner. Jag tror aldrig jag har sett en så kritiskt framställning av en pseudo-kristen religion från en amerikansk författare, och det är riktigt uppfriskande!

De nya makternas position vilar till stor del på att alla ättlingar till den förrådda kungen verkligen är döda och att det femte riket aldrig återupprättas. Men den undangömde yngste sonen börjar nu bli vuxen, och har uppfostrats på en plats där ingen kunnat ta reda på hans verkliga identitet – inte ens han själv! För det finns ytterligare ett rike med en speciell ställning; tjuvarnas, infiltratörernas och lönnmördarnas land, styrt av ett råd snarare än en kung och av individer som håller i trådarna på all världens brottlighet. En slags ninjamaffia, alltså. Där görs tronföljaren redo för det mesta livet kan ha att bjuda på i form av fysiska utmaningar. Men frågorna han aldrig får svar på när en ständigt brinnande vrede inom honom, och hans känslomässiga fostran har varit minst sagt undermålig. 

Det alla kan se är att ett nytt krig är nära förestående. Det första Förräderiet satte makterna i obalans, och den nya kyrkan och kungen som siktar på att bli storkonung förvärrar ståndigt situationen. Neutrala områden börjar härjas av slavhandlare, herremän stärker sina positioner och ser sig om efter vapensmeder, och en mystisk ny aktör som verkar vara i maskopi med Den Endes kyrka gör entré.

Med den här boken har Feist gjort en ordentlig ansträngning att visa hur folk i alla samhällsskikt påverkas av krig och andra politiska omvälvningar. En av huvudpersonerna utbildas till smed i en helt vanlig by, och ser händelserna från en bybos synvinkel. Unga kvinnor utbildas också till lönnmördarninjor, men måste fortfarande anpassa sig efter en värld där de flesta män betraktar dem som ting snarare än likvärdiga människor. Som bäst kan de kanske hoppas på att få troféstatus. Det påpekas öppet i texten att det är svårt att hitta de män som kan se en kvinna som en medmänniska, och båda de manliga huvudpersonerna känner konflikten i hur de uppfostrats att se kvinnor och hur det skär sig mot vad de känner även om de inte förstår riktigt varför. Baroner som anses rättvisa gör ändå slavar av krigsfångar och tar del i svek som de tvingas in i av politiska skäl, även om de helst velat slippa. Ingenting är förenklat, och i en blodig scen tidigt i boken måste två adelsmän hålla god min medan en av deras bästa vänner och hans familj – även barnen - blir brutalt avrättade.

Feist har skapat en värld med många orättvisor och grymheter där krig och oroligheter påverkar mer än bara vem som bär vilken krona.


Kommentarer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev