Machines Like Me

Publicerad: Måndag, 29 juli 2019, Skribent: Pär

Samtidigt som hårt desarmerade trupper återvänder till de brittiska hamnarna, efter ett tungt nederlag i stridigheterna med den Argentinska juntan om kontrollen över Falklandsöarna, lanseras den första serien av en ny typ av android. I detta alternativa 1982 är internet redan en väl integrerad del av engelsmännens vardag och The Beatles släpper fortfarande album (dock mest till nostalgikernas nöje).

Möt Charles, en någorlunda framgångsrik handlare på börsen, och tyngd av sin kärlek till grannen ovanför i det enkla lägenhetshuset. Hon, Miranda, en ung och intelligent student med livet framför sig, känns som allt mer ouppnåelig för den äldre Charles som hankar sig fram genom att följa siffror och grafers förändring på en datorskärm. Så när Charles mor dör och han får ärva en stor summa pengar, är det inte bara hans fascination för ny teknik som får honom att köpa en av de allra första modellerna av androiden Adam. Istället ser han det som ett sätt att närma sig Miranda. De ska båda vara delaktiga i specificerandet av Adams personlighets preferenser. Han ska bli hälften Charles, hälften Miranda. Ett gemensamt projekt, som de båda kan mötas över. I själva verket blir det starten på en diabolisk kärlekstriangel.

Det är inte bara de litterära huvudpersoner som tvingas ställas inför moraliska dilemman i Ian McEwans verk. Som en av Storbritanniens mest framstående levande författare är McEwan en mästare på att framhäva komplexiteten av den moral och de värderingar som vår tid och vår kultur präglas av, och tvingar läsaren till dess delaktighet. I McEwans värld kan allting vara rätt, och allting vara fel, och Machines Like Me är inget undantag. I en nästan naturalistisk sättning utspelar sig ett drama genom diskussioner över frukostbordet, genom ljudet från fotsteg i lägenheten ovanför och genom konsekvenser av våra handlingar. Charles och Miranda är människor av kött och blod, vilsna i sitt eget tänkande och ombytliga moraliska ställning, medan androiden Adam står som en motpol, en ofelbar röst som resonerar efter förbestämda regler och lagar. Machines Like Me är inte bara en spännande skildring av en tid och verklighet som kunde ha varit, det är också en lysande påminnelse om konsekvenserna av vårt handlande.

Pär


Kommentarer

Prenumerera på våra nyhetsbrev