Raketer och aliens från Sylvain Neuvel

Publicerad: Måndag, 15 mars 2021, Skribent: Gunilla

En styrka hos science fiction är friheten att leka med form och innehåll. Så länge texten har sprungit ur genrens tidigare alster – praktiskt sett genom att författaren har läst en massa science fiction – och innehåller några igenkännbara element godtar vi resultatet som science fiction. Det kan vara enkel  underhållning, höglitterärt, prosa, poesi, futuristiskt, historiskt, teknologiskt, människocentrerat. Nästan allt är tillåtet. Jag påmindes om det i mötet med Sylvain Neuvels nya roman. Det är en udda, men fascinerande, fågel.

Neuvel charmade många med sin serie Themisfilerna (också utgiven på svenska), som tog med läsaren på en hisnande resa från mystiska fynd av jätterobotar och vidare ut i stora rymden. Sylvain Neuvel är lingvist och översättare i grunden och fick idéen till serien när hans son bad honom att bygga en robot.

Nu när Themisfilerna har avslutats påbörjar Neuvel en ny, och på  ytan helt annorlunda, serie. Den tar avstamp i andra världskriget, när alla stridande plötsligt insåg vikten av raketforskning och Werner von Braun designade V2-raketerna som förödde London. I A History of What Comes Next presenteras vi för von Braun och den unga kvinnan Mi’a som har i uppdrag att locka raketforskaren att hoppa av och börja arbeta för amerikanerna.

Så långt ter sig boken som en ganska vanlig alternativhistorisk roman. Men Mi’a är ingen vanlig kvinna. Hon är inte ens en människa, utan en utomjording som lever i ett egenartat parförhållande med sin genetiskt identiska mor. Paret är det senaste i en lång rad av kibsu som ser som sitt uppdrag att styra mänskligheten i ”rätt” riktning – mot stjärnorna.

A History of What Comes Next berättas i dialog, brev och dokument. Den yttre, alternativhistoriska handlingen bildar grund för historien om hur Mi’a låter forma sitt beteende och sin identitet efter vad ”uppdraget” kräver. Under namnet Nina påbörjar hon en kärleksrelation och ett yrkesmässigt samarbete med den ryska raketforskaren Sergej Koroljov. Hon inleder också ett förhållande med den lesbiska kollegan Billie, men den homofoba sovjetregimens politik sliter isär dem.

A Historiy of What Comes Next är en på flera sätt lite speciell bok om identitetsskapande, som nog kräver att läsaren har ett intresse för europeisk och sovjetisk krigs- och efterkrigshistoria, men för rätt läsare är den klart underhållande och gripande.


Kommentarer

Nyhetsbrev