Pendragon - det höviska rollspelet

Publicerad: Onsdag, 27 mars 2019, Skribent: Gunilla

1985 kom första utgåvan av Pendragon, i den snyggaste lådan vi någonsin sett på ett rollspel, och med fantastiska illustrationer av Jody Lee. Det var något av en uppenbarelse, en skinande gral i grottkrälandets mörker. Kan man göra rollspel på det här sättet? frågade vi oss.

Pendragon var ett tidigt nischspel. Reglerna bygger på att rollpersonerna är riddare i en sagolik arturiansk medeltid. Greg Stafford (kanske mer känd för RuneQuests världsbygge Glorantha) tog det tidigmedeltida Britannien som det beskrivs i dikter och prosa, från 1100-talets Chrétien de Troyes och fram till Thomas Mallorys Le Morte d’Arthur, och gjorde en rollspelsvärld av det. Det är ett koncept som begränsar spelet. Visst går det att spela munk eller nunna, druid eller vis kvinna, men helt lätt är det inte. Hela regelsystemet byggs upp kring idén att rollpersonerna är riddare i en patriarkal, medeltida värld.

Centralt i regelsystemet är de moraliska och karaktärsbeskrivande egenskaper som styr rollpersonernas handlingar. Har du högt i ”chaste”? Då håller du den monogama kärleken, som besjöngs i riddarikterna, högt. Var ligger dina lojaliteter? Hos kungen? Familjen? Klanen? Gud? Gör du motstånd mot den bestående ordningen? Vill du tillbaka till en enklare, brutalare tid? Eller söker du dig tvärtom mot en framtid formad av högre ideal?

Konflikten mellan gammalt och nytt är bärande. I den gamla, brutala ordningen är stammen och klanen är allt och krig lösningen på det mesta. Den nya tiden för med sig kristliga och ridderska ideal. Men samtidigt finns i det äldre samhället idéer om jämlikhet och kvinnomakt som saknas i den kungligt toppstyrda, strikta samhällshierarkin. Konflikter mellan hedningar och kristna, och mellan britter, invaderande saxare, representanter för det kollapsade romerska riket och frihetsivrande pikter ger ytterligare en dimension åt världen. Spelet är som bäst i riktigt långa kampanjer, som spänner över generationer och fångar samhällsförändringarna.

Den nya utgåvan av spelet är något bearbetad version av den som kallas 5.2, och första gången utkom 2016. Innan Greg Stafford gick bort i höstas hann han göra en del förändringar och tillägg till spelet. Reglerna är lättfattliga också för nybörjare och några små äventyr ingår i grundboken.Kommentarer

Vill du skriva en kommentar? I så fall måste du logga in.