Glad Pi Day, eller pajdag!

Publicerad: Tisdag, 14 mars 2023, Skribent: Johannes

Den 14 mars infaller pi-dagen - även kallad matematikens dag. Detta är en temadag tillägnat den matematiska konstanten π (pi). Det vill säga talet 3,14159265358979 (.. och så vidare). Firandet infaller just detta datum på grund av att dagen – i bla. amerikanskt datumformat - skrivs 3/14. 3, 1 och 4 är i sin tur de tre första värdesiffrorna i den viktiga konstanten. Det är även den matematiska avrundning (≈3,14) som används när talet brukas utan sina decimaler.

Första gången pi-dagen uppmärksammades officiellt var 1988. Den amerikansk fysikern, kuratorn och konstnären Larry Shaw – som arbetade på museet Exploratorium i San Francisco - kände att π (pi) fick för lite uppskattning i förhållande till sin viktiga roll. Han valde därför - att på egen hand - arrangera ett öppet firande i museets lokaler och resten är historia. Idag uppmärksammas dagen världen över. 2009 beslutade USA:s representanthus att göra Pi-dagen till en nationell minnesdag och 2019 valde organisationen UNESCO att placera IDM (International Day of Mathematics) just detta datum. Något som ökat dagens validitet och betydelse.

Många – framförallt matematiker - firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans "pie" uttalas på samma sätt som π). Maträtternas runda form är även det en koppling, då konstanten används för att räkna ut förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter. Huvudmålet med dagen är dock att uppmärksamma matematiken och dess betydelse.

Fira gärna med en bok eller två där matematik står i fokus, och baka en paj till dagens ära. Sno stilen från Supernatural eller Twin Peaks.

Glad pi-dag önskar vi dig!


Kommentarer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev