Börsrapporten

Publicerad: Tisdag, 24 mars 2020, Skribent: Maths

Det råder ofärdstider och stor oro på Sfbok-börsen. Men frukta inte, vi har läget under kontroll. Vi har djupintervjuat vår kunniga personal och har en rapport för att lugna marknaden:

Fantasy: Marknaden för alver och dvärgar med stora skägg och tunga yxor står och väger. Osäkerhet råder i väntan på nästa klassiskt episka fantasyvärld. Vi ser också hur många investerare avvaktar i väntan på vad som ska fylla tomrummet efter Game of Thrones. Börsvärdet på trollkarlar och häxor däremot visar stark tillväxt sedan Geralt av Rivia börjat jaga demoner och monster i Witcher. Urban fantasy visar sjunkande kurvor och kommer inte att löna sig på kort sikt.

Skräckgenren: Efterfrågan på klassisk varulv är fortsatt obetydlig, men romantisk varulv är uppåt (om än från en låg nivå). Zombier är sedan en tid tillbaka mer döda än levande, men rekommendationen är att ha dem under observation. Nedgången för vampyrer fortsätter och ännu syns inga tecken på återhämtning trots enstaka livstecken på Netflix och HBO. Cthulhu däremot rekommenderas som vanligt för dig som föredrar en långsiktig och trygg investering. Skräckgenren som helhet har en vikandende tendens.

Science fiction: Solsystemet uppåt, galaxen svagt nedåt. Analys: omsättningen på äventyr i galaxer långt, långt borta är mättad, kolonialiseringen av solsystemet är i tillväxt och investerare uppmanas att vara observanta. Klimatfiktion: prognosen för översvämningar är god, liksom för torka, flyktingkatastrofer och insektsdöd. Romaner som pekar på möjliga vägar bort från apokalypsen behöver ett kraftfullt stimulanspaket.

Efterfrågan på gulliga kattungar däremot är fortsatt hög, och kommer så att vara under lång tid framöver.

Lord Wizard of Space
(aka Maths Claesson vd Sfbok)


Kommentarer

Nyhetsbrev