AI

Publicerad: Onsdag, 27 mars 2019, Skribent: Linda

Artificiell Intelligens, maskininlärning och robotar. Från att i tidernas begynnelse (alltså artonhundratalets slut) varit en abstrakt tankelek i romaner som Erewon har det blivit en daglig realitet för många av oss. Redan från början har de litterära och populärkulturella skildringarna varit jämt uppdelade mellan utopier och dystopier, och i många framtidsskildringar ha det funnits med som en okommenterad självklarhet. Just nu har vi en kampanj på några av våra favoritskildringar av AI i samband med att vi medverkar på Vetenskapsfestivalen i Göteborg i början av april där vi är med på tre programpunkter. 

Redan på fyrtiotalet formulerade Asimov Robotikens lagar, med syftet att tydliggöra att en robot inte behöver vara ond eller god, utan bara funktionell, och dessa lagar utgör ett fundament för hans nu stilbildande klassiska robotromaner, där han undersöker potentiella problem och lösningar med artificiell intelligens. 

I filmaktuella poemet Aniara skildras hur Miman, rymdskeppets Aniaras vackra och goda AI, påverkas av mänsklighetens alla ondskor och tillkortakommanden, istället för tvärtom, och i moderna klassiker som Ghost in the Shell och Blade Runner är det inte svårt att sympatisera med maskinernas perspektiv, som kontrast till mer domedagsdoftande skildringar som Terminator och The Matrix där människans jakt på kunskap och utveckling också blir vår egen undergång när maskinerna tar över världen. 

Nu lever vi trots allt i en värld där vi redan i stor utsträckning använder oss av AI och det märks, förutom på de allt mer vardagliga och trovärdiga skildringarna som Her och Speak, på att det skrivs massor i ämnet, och att intresset nått en allt bredare publik. Nu för tiden är det många som är bekanta med begrepp som Turingtest och Frankensteinkomplex, men för den som vill sätta sig in i vad som faktiskt sker i utvecklingen och vilka potentiella hot och löften som finns i vår nära framtid rekommenderas fackböcker från experter, som Max Tegmarks Liv 3.0 där han ställer och försöker besvara frågor om mänsklighetens framtida existens. Är det troligt att vi kommer att skapa övermänsklig intelligens? Hur bör vårt rättsväsende hantera autonoma system? Hur slår automatiseringen? Nick Boströms Superintelligence går in på ämnet om hur en intelligens som går långt över människor har kapacitet för kan innebära för utvecklingen. 

Vill du istället få drömma dig bort till ett mysigt universum är tipset The Long Way to a Small Angry Planet, ett charmigt relationsdrama ombord på rymdskeppet Wayfarer, som bygger maskhålsterminaler, eller Martha Wells roliga All Systems Red, där vi följer den sura roboten Murderbot.

 Kommentarer

Vill du skriva en kommentar? I så fall måste du logga in.