Agent to the Stars

Av John Scalzi

| 2008
Agent to the Stars
Finns i lager?
Postorder
Stockholm
Göteborg
Malmö

Thomas Stein är en ung, ambitiös agent i Hollywood. Han har just förhandlat fram ett miljondollarskontrakt för stjärnan Michelle Beck. Då dyker Carl Lupo, Thomas chef, upp med en utomjording i släptåg. Främlingen heter Joshua och är en intelligent, dallrande jätteamöba som kommunicerar telepatiskt och med doftspår. Hans folk, yherajkerna, har studerat jordiska tv-sändingar och insett att de måste hantera pr-frågan på ett bra sätt innan de kontaktar mänskligheten. Tom får i uppdrag att sälja in rymdamöborna till de misstrogna jordborna.

Kommentarer

Nyhetsbrev