Stöd till flickorna i Masai Maara

Publicerad: Fredag, 25 november 2022, Skribent: Maths

För ett år sedan, när Black Friday närmade sig, skrev vi om en skola i Masai Maaras nationalreservat i Kenya som vi varit i kontakt med i flera år. Skolan drivs av masaier och är grundad för att i en patriakal kultur ge flickor en jämnställd möjlighet till utbildning. När vi kom i kontakt med skolan, hade de byggt ett litet bibliotek, men hade fortfarande glest med böcker, särskilt skönlitteratur. Vi bestämde oss för att hjälpa till och skickade bokpaket med favoriter som passade i ett skolbibliotek. Från Norden kom klassiker som Ronja the Robbers Daughter, Findus Goes Fishing och The Book About Moomin, Mymble and Little My. Vi sökte och hittade bilderböcker av kenyanska och afrikanska författare och kompletterade med läsning om all världens drakar, samt författare som Neil Gaiman och Maurice Sendak. 

Spola fram till Black Friday 2021. Vi ville göra någonting mer för skolan som självständigt växt och skänkt många flickor en gedigen grundutbilning. Därför valde vi i stället för storslagna deals och otroliga rea-erbjudanden att skänka 50.000 kronor. Den summan bekostade tre flickors skolgång under ett helt läsår; flickor som annars hade blivit bortgifta och gått en annan framtid till mötes.

Vi gör nu om samma sak i år. Det blir en Black Friday utan superduperdeals på Science fiction bokhandeln. Vi hoppas att du som kund inte blir alltför besviken. I stället är du med och bidrar när vi i år skänker 75.000 kronor till skolan i Masai Maara. Det förändrar inte världen, men förändrar livet för några flickor som får möjlighet att gå i skolan. Via Facebooksidan Oldarpoi Sverige kan du se bilder på Sinkale, Susan och deras skolkamrater och läsa lite mer om deras mod och viljestyrka.

Några ord från Oldarpoi Sverige om vad gåvan förra året betytt, saxat ur deras nyhetsbrev:

Black Friday-donationen gjorde vi kunde ta in fyra nya tjejer i programmet, alla från byar i närheten av Mpopong. Gemensamt för alla tjejerna är att de tillhör en särskilt utsatt grupp i masai samhället. Deras mödrar är ensamstående och flickorna riskerar därför att giftas bort. Vi träffade tjejerna och deras mammor i början av året. I maj började två av dem gymnasiet på Masai Girls boarding school i staden Narok medan de andra går kvar i grundskolan i Mpopong. Vi räknar med att kunna ta in ytterligare tre eller fyra skolbarn i programmet under 2023.

 


Kommentarer

Prenumerera på våra nyhetsbrev