Thrall: Twilight of the Aspects

Av Christie Golden

| 2011
Thrall: Twilight of the Aspects
Finns i lager?
Postorder
Stockholm Hämta i butik
Göteborg Hämta i butik
Malmö

Thrall, Hordes ledare, har antagit den uråldriga draken Yseras uppdrag att hindra Azeroth från att slitas sönder av malströmmen i sin mitt. I det schamanistiska arbetet slits han emellertid av tvivel som hotar omintetgöra det kritiska arbetet. Uppgiften leder honom över hela världen, och in i själva tidens portar, för att bekämpa den svarta draken Deathwings nya vapen - levande mardrömmar vars syfte är att förinta världens drakväktare. Ysera har sett in i framtiden och undergången är nära i form av en skymningstid då världen sänks i mörker. Om Thrall bara kan uppnå en egen, inre balans finns det ännu hopp om att han ska kunna stödja drakarna, som är arvtagare till urtidens titaner som skapat Azeroth och givit de bevingade väktarna delar av sin gudomliga kraft.

When Azeroth was young, the noble titans appointed the five great dragonflights to safeguard the budding world. Each of the flights' leaders was imbued with a portion of the titans' vast cosmic powers. Together, these majestic Dragon Aspects committed themselves to thwarting any force that threatened the safety of the World of Warcraft.
Over ten thousand years ago, a betrayal by the maddened black Dragon Aspect, Deathwing, shattered the strength and unity of the dragonflights. His most recent assault on Azeroth - the Cataclysm - has left the world in turmoil. At the Maelstrom, the center of Azeroth's instability, former Horde warchief Thrall and other accomplished shaman struggle to keep the world from tearing apart in the wake of Deathwing's attack. Yet a battle also rages within Thrall regarding his new life in the shamanic Earthen Ring, hampering his normally unparalleled abilities.
Thrall undertakes a task from an unexpected source: the mysterious green Dragon Aspect, Ysera. This endeavor becomes a journey spanning the lands of Azeroth and the timeways of history itself. Divided by conflict and mistrust, the dragons have become prey to a horrific new weapon unleashed by Deathwing's servants... a living nightmare engineered to exterminate the dragons.
Of even greater concern is a bleak and terrifying possible future glimpsed by Ysera: the Hour of Twilight. Before this apocalyptic vision comes to pass, Thrall must purge his own doubts in order to discover his purpose in the world and aid Azeroth's dragonflights as they face the Twilight of the Aspects.

Kommentarer

Prenumerera på våra nyhetsbrev