Språken på Pao

Av: Jack Vance

| 1958
Språken på Pao
Finns i lager?
Postorder
Stockholm Hämta i butik
Göteborg
Malmö

Beran Panasper, den unge arvingen till Paos tron, hade sett sin far mördas och tronen intagen av sin farbror Bustamonte. Beran själv räddades genom ett ingripande av Palofax, en mångförfaren vetenskapsman och magiker från Breakness. Långt senare upptäckte Beran att han skyddades enbart på grund av att magikern hade planer för hans framtid. Palofax hade föresatt sig att underkuva folket på Pao. Under förevändning att hjälpa Pao att slå tillbaka dess fiender hade magikern förmått regeringen att införa separata språk för samhällsklasserna - ett för soldaterna, ett för teknikerna och för byråkraterna. De nya språken hade försetts med skickligt utformade svagheter som skulle förbereda Pao på insättandet av dess förlorade, rättmätige härskare - styrd av Palofax.Beran ville ha sin tron - men vad kunde han göra mot den nästan allmäktige magikern?Att söndra, segra och härska med hjälp av språkets makt över människorna, språket som vapen och maktmedel - ett tema som är förfärande aktuellt även här och nu.
   Originaltitel: The Languages of Pao.

Kommentarer

Nyhetsbrev