Poseidon's Wake

Av: Alastair Reynolds

| 2015 | Del 3 av 3 i serien Poseidon's Children
Poseidon's Wake
Finns i lager?
Postorder
Stockholm Hämta i butik
Göteborg Hämta i butik
Malmö Hämta i butik

Vi återknyter bekantskapen med den familjen Akinya, som har spelat en avgörande roll för mänsklighetens historia. Här tar en ny generation vid.
   Historien börjar på Crucible, den mänskliga kolonin som uppstod efter händelserna i On the Steel Breeze på en planet där den märkliga artefakten Mandalan har hittats. Elefanterna som utvecklade intelligens under resan till Crucible har också hittat ett nytt hem på Crucible. Vi möter Ndege Akinya, som sitter i husarrest efter att ha fått skulden för dödsfall som inträffade när Mandalan angrep en rymdfarkost med många tusen människor ombord. Hon är gammal och bitter, men hamnar åter i hetluften när ett meddelande från det avlägsna stjärnsystemet Gliese 163 når Crucible. Meddelandet lyder "Skicka Ndege". Men Ndege kan inte ge sig ut på en lång resa. Istället ger sig hennes bror Mposi, dottern Gomi med sin hustru Ru och ett antal tantor-elefanter av för att undersöka signalens källa.
   Samtidigt ger sig en annan Akinya av från Mars, också för att undersöka signalen. Kan den ha något att göra med Mandalan och de mystiska Väktarna?


Kommentarer

Nyhetsbrev