Serie Word Bearers

Författare: Games Workshop: Warhammer 40.000


En samlingsvolym med Dark Apostle, Dark Disciple och Dark Creed.
   Den mörka aposteln Jarulek Ordbärare krossar allt motstånd på imperieplaneten Tanakreg. Han har förslavat befolkningen och beordrat byggandet av ett sjukt högt torn. Frågan är vad hans slemma planer ytterst syftar till. Och om han hinner sätta dem i verket innan imperiets förstärkningar når planeten.

- Texten syftar på första delen i serien.

Nyhetsbrev