Serie The Deed of Paksenarrion

Samlingsvolym med Sheepfarmer's Daughter, Divided Allegiance och Oath of Gold.
Paksennarion är dotter till en fåraherde, men drömmer om ett annat liv långt från den lilla byn där hon växt upp. När hennes far vill gifta bort henne, rymmer hon hemifrån och tar värvning som legosoldat i en privatarmé. Där får hon lära sig att slåss med spjut och svärd och får följa med ut i vida världen. För första gången kommer hon till en stad, där handelsmän från när och fjärran bjuder ut sina varor och värdshusen är många och tjuvar och illgärningsmän ännu fler. Men där finns också folk av främmande raser, dvärgar och trollkarlar och icke-mänskliga gestalter som rider förbi insvepta i mörka mantlar på ståtliga hästar. Följande sommar belägras ett gränsfäste, och bara Paks och två av hennes vänner lyckas undkomma. Nu måste de snabbt skaffa hjälp åt de instängda, annars kommer belägringstorn och katapulter rullas fram och eldpilar sätta fästet i brand...

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "The Deed of Paksenarrion" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Prenumerera på våra nyhetsbrev