Redemption

Av Stephen Baxter

| 2018
Redemption
Finns i lager?
Postorder
Stockholm Hämta i butik
Göteborg Hämta i butik
Malmö Hämta i butik

Michael Poole hamnar på en mycket märklig plats, i Vintergatans mitt.
Efter att ha raderat kriget mot människorna från det förflutna, har xeelee haft tid och resurser att bygga en väldig artefakt i galaxens centrum. Xeeleebältets radie är tiotusen gånger större än jordens avstånd från solen och ett ljusår i omkrets. I solsystemet skulle en sådan anläggning hamna bland kometerna ute i oortmolnet. Den roterar med en hastighet nära ljusets, så att de relativistiska effekterna förkortar avstånd och får tiden att gå långsammare.
Bältet har byggts för att bevara xeeleesamhället intakt i en fjärran framtid, när mörk energi måste användas för att hålla civilisationen levande. Men Bältet har också dragit till sig andra arter. Poole, Miriam och deras reskamrater måste överleva mötet med artefaktens invånare innan Poole kan söka upp den xeelee som lät föröda jorden.

Kommentarer

Nyhetsbrev