Gifts

Av: Ursula K LeGuin

| 2004 | Del 1 av 3 i serien The Annals of the Western Shore
Gifts
Finns i lager?
Postorder
Stockholm Hämta i butik
Göteborg Hämta i butik
Malmö

Orrec är son till brantorn av Caspromants och Gry dotter till brantorerna av Barre och Rodd. De har växt upp i varsin granndomän och sprungit i vild frihet över uppländerna, där folket är lika strävt som marken och eviga räder hotar lugnet. Bara de magiska gåvorna, som går igen från far till son och från mor till dotter, bibehåller freden. Barres gåva är att kunna kalla på djuren. I Cordemant kan kvinnorna binda, ge dövhet eller ta bort talförmågan. Rodd kan sända en formelkniv in i en människas hjärta, skära av en hals eller lemlästa som de vill dem de har i sikte. Callem kan flytta massiva ting, som ett hus eller en kulle, med ett ord eller en gest. Brantorn Ogg av Drummant kan inge ett långsamt förfall och Caspros gåva är den bästa och värsta av dem alla - förmågan att förinta en insekt, ett djur eller en plats. Som ättlingar har både Orrec och Gry gåvan, men till skillnad från sin mor vill Gry inte kalla djuren till jakt och Orrecs problem är än värre eftersom han inte kan kontrollera den kraft som vilar inom honom.

Kommentarer

Nyhetsbrev