By Schism Rent Asunder

Av David Weber

| 2008 | Del 2 i serien Safehold
REA!
By Schism Rent Asunder
Finns i lager?
Postorder
Stockholm
Göteborg
Malmö

Charis gick segrande ur striden mot den angripande alliansen. Tack vare bättre segelfartyg och kanoner lyckades Charis krossa motståndarnas styrkor vid Darcos Sound och Armageddon Reef. Riket existerar fortfarande som en fristad för teknologisk utveckling och fritt tänkande, i ett hav av religiöst förtryck.
Men kyrkans män låter sig inte nedslås så lätt. Charis kontrollerar visserligen haven, men har inga stora landstyrkor till sitt förfogande. Kung Cayleb vet att alltför stor del av segern kan tillskrivas intrigmakaren som kallar sig Merlin, en varelse som förr eller senare kommer att avslöjas som inte helt mänsklig. När Charis öppet bryter med Moderkyrkan hopas mörka moln. Schismen har nått Safehold. Världen kommer att förändras i grunden.

Kommentarer

Prenumerera på våra nyhetsbrev