Serie Under the Northern Sky

Ett stort krig bryter ut under Nordens himmel.
Bortom Black River, bland nordens höga berg och djupa dalar, bor ett folk med gamla anor. Deras liv räcker i århundraden, inte årtionden. Stiglös mark och hårt väder behagar dem mer än rikedomar och bekvämligheter.
Söder om floden finns de kortlivade, som njuter av nuet och längtar efter makt och rikedom. De är sluga och driftiga, och de har siktet inställt på länderna i norr.
Söderns arméer korsar floden och freden slås i spillror. Två härar möts under åskande skyar på ett slagfält där bådas överlevnad står på spel.

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "Under the Northern Sky" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev