Serie The Soldier Son

Unge Nevare Burvelle är andre sonen till en andre son. I Gernia får den förstfödde ärva familjens förmögenhet, andre sonen blir soldat och den tredje vigs till präst. Nevare vill följa i pappas fotspår: rida ut strid, gifta sig rikt och föra namnet Burvelle vidare.
I tjugo års tid har kung Trovens ryttarhärar flyttat fram Gernias gränser över stäppen. Vilda stamfolk har kuvats och nu går gränsen vid Barrier Mountains, hem för det mystiska speckfolket. Speckerna bor i skogen och hör till de sista i världen som förstår sig på magi. De 'civiliserade' folken betraktar speckerna som föga mer än djur. Det sägs att de bär på konstiga sjukdomar och tillber träd.
Nevare kommer tids nog i närkontakt med de märkliga speckerna. Men först måste han ta sig helskinnad genom träningen till kavallerist. Han hamnar i en grupp med söner till nyblivna adelsmän och inser snart att konkurrensen är knivskarp om man inte tillhör den gamla aristokratin. Kusinen Epiny ger unge Nevare mycket att tänka på och konstiga drömmar hemsöker honom om nätterna. När en cirkus med specker bland de uppträdande dyker upp kommer hans liv att förändras.

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "The Soldier Son" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Nyhetsbrev