Serie The Drenai Saga

Kapten Druss är legendarisk. Berättelser om hans strider är spridda över hela landet, och berättelserna blir allt häftigare varje gång de berättas. Men Druss själv blir allt äldre och till sist vänder han ryggen åt äran och slagfälten och drar sig tillbaks till sitt bergsfäste. Där väntar han på sin gamle fiende; döden.
Men långt nedanför bergen är de barbariska Nadirhorderna på march. Allt som står mellan dem och Drenaifolket är ett sexsidigt fort, Dross Delnoch. Om det faller kommer Nadir att svepa över landet och döda alla i sin väg. Så Druss går med på att leda en sista hopplös strid.

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "The Drenai Saga" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Prenumerera på våra nyhetsbrev