Serie The Chronicle of the Fallers

Vi återvänder till The Commonwealth, den interstellära civilisationen som har utgjort scenen för flera av Hamiltons böcker.
Året är 3326. Nigel Sheldon, en av maskhålsresandets upphovsmän och en grundare av Samväldet, får ett besök av en raiel. Alla som läste Void-trilogin (som började med The Dreaming Void) vet att raiel är invånare i det märkliga Tomrum i Vintergatans mitt där naturlagarna inte uppträder som man kan förvänta sig. Besökaren övertygar Nigel om att han måste hjälpa till att infiltrera Tomrumet, som utgör ett hot mot hela Vintergatan.
Nigel är en handlingens man. Snart befinner han sig inne i Tomrummet. Där träffar han andra som har sugits in i denna underliga verklighet, där mentala förmågor som vi skulle kalla magiska dyker upp. Han anar att det kanske finns ett sätt att motverka hotet från Tomrummet.

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "The Chronicle of the Fallers" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Prenumerera på våra nyhetsbrev