Serie Superman (2011) Collections

Författare: Superman


Mannen från Krypton söker sin plats i Metropolis
   I Action Comics har vi stiftat sällskap med den unga Stålmannen och hans försök att komma underfund med sina förmågor och skapa en plats för sig i en värld han har svårt att relatera till. I Superman Vol. 1 möter vi honom fem år senare. Han har etablerat sig i Metropolis och har anställning som reporter på The Daily Planet. Runt honom finns kända karaktärer som Lois Lane, Jimmy Olsen och Perry White.
   Media tänker ta reda på vem som gömmer sig bakom den röda capen och det gör det svårt för Stålmannen att skydda staden och dess invånare. Samtidigt finner han sig ansatt av en grupp nya skurkar som ger sig på både honom och folk i hans närhet. Metropolis invånare är inte så nöjda med sin förkämpe och tillsammans med stadens tidningar och TV förefaller deras åsikt vara att Stålmannen är ett problem som drar till sig faror, inte en hjälte som förhindrar dem. Om Kal-El ska kunna forsätta sitt värv måste han ta sig an både stadens skurkar och dess media.

- Texten syftar på första delen i serien.

Nyhetsbrev