Serie Schools of Dune

Författare: Frank Herbert


83 år har gått sedan de sista självmedvetna maskinerna förintades i Battle of Corrin, efter det att Faykan Butler placerat sig själv på tronen till det nya kejsardömet. Krigshjälten Vorian Atreides har vänt ryggen till Salusa Secundus och flygt iväg mot okänd destination. Abulurd Harkonnen har dömts för feghet och skickats till det dystra Lankiveil, allt medan hans släkt fortsätter kasta skulden på Vor för husets vanrykte. Raquella Berto-Anirul har grundat Bene Gesserit-skolan och tagit upp manteln som dess första Reverend Mother. Aurelius Venports och Norma Cenvas avkomma har bildat ett inflytelserikt transportföretag som använder sig av muterade navigatörer för att styra sina skepp som utnyttjar vikt rymd. Gilbertus Albans har öppnat en läroanstalt på det lantliga Lampadas, där han utbildar folk till mentater. Trots alla dessa initiativ fortsätter de antiteknologiska strömningarna att sjuda på de koloniserade planeterna, och fanatiska grupperingar genomför våldsamma utrensningar.

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "Schools of Dune" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Nyhetsbrev