Serie Haarlock's Legacy

Haarlock's Legacy är en äventyrstrilogi där rollpersonerna får möjlighet att ingripa i ett för Calixis-sektorn mycket ödesdigert skeende. Haarlock är Rogue Traders som lämnar mörka spår efter sig på de gränsvärldar de besöker och i deras bogvatten uppstår stränga hot mot allt inkvisitionen strävat efter i sektorn. Kan spelgruppens akolyter avtäcka hemligheterna bakom deras göranden innan det är för sent?

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "Haarlock's Legacy" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Prenumerera på våra nyhetsbrev