Serie Grey Knights

Författare: Games Workshop: Warhammer 40.000


Samlar romanerna Grey Knights, Dark Adeptus och Hammer of Daemons i en volym. Ordo Malleus inkvisitorer har svurit att spåra upp och förinta allt av daemonisk härkomst, vad det vara månde. Men i dessa daemoniska tider hinner inte ens de mest hängivna inkvisitorer med sitt jobb. De måste ta hjälp utifrån. Till exempel av Grey Knights, en specialstyrka beväpnad med psykiskt laddade energivapen, stormbolters och en oomkullrunkelig tro på Kejsarens ofelbarhet.

- Texten syftar på första delen i serien.

Nyhetsbrev