Serie Great God's War

Sex olika krafter - eld, vind, pest, jordbävning, torka och blixt - används av magiker för både goda och onda ändamål. Men det finns en sjunde, och den är värst av dem alla.
I århundraden har kungarikena Belleger och Amika legat i krig. Båda sidor har magiker som arbetar för att åsamka fienden så mycket skada som möjligt. Alla magiker besitter sex krafter, men amikerna har upptäckt en sjunde som kan slå ut de svagare krafterna. När amikerna samlar allt mer kraft står bellegerna helt maktlösa.
Bellegers Prins Bifalt, kungens äldste son, vill leva i en värld där magiker inte existerar. Men Bifalt får i uppdrag att söka rätt på den plats där magikerna förvarar all sin kunskap. Han måste hitta boken om den sjunde kraften om bellegerna ska kunna slå tillbaka angreppet. Men det mytomspunna biblioteket, som kanske inte ens finns, sägs ligga bortom öknar och höga bergskedjor - och bortom prinsens erfarenhet. Under den långa och tröttsamma resan till biblioteket upptäcker Bifalt att han är del av ett spel styrt av personer med mer makt än vad han någonsin anat, och han är bara en bonde på deras schackbräde.

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "Great God's War" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Prenumerera på våra nyhetsbrev