Serie Darkwar Saga

Skuggornas konklav har problem. Leso Varen är fortfarande på fri fot och i Novindus har Nakor hittat tusentals talnoy - metalliska varelser skapade som krigsmaskiner av en främmande ras. Magnus inser snart att talnoyerna fungerar som "riftmagneter". De kan skapa portar genom vilka Dasati kan invadera Kelewan.
Under studierna av talnoyerna i Novindus råkar Nakor och Tomas i strid med banditer. Paret besegrar lätt fienden, men en av banditerna slåss med en hetta som inte verkar helt mänsklig. Något lurt är i görningen...
Kaspar, Talwin och Amafi nystar vidare i Nighthawks planer och försöker varna kejsaren, men det visar sig snart att flera ädlingar är i Varens sold - eller förslavade av magikern.
Första delen i en ny serie som knyter an till händelserna i Conclave of Shadows.

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "Darkwar Saga" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Prenumerera på våra nyhetsbrev