Serie Commonwealth Saga

Författare: Peter Hamilton


Året är 2380 och Intersolsamväldet sträcker sig över fyrahundra ljusår, med fler än sexhundra medlemsvärldar som knyts samman genom maskhålsvägar. I civilisationens utkant observerar astronomen Dudley Bose en dag hur en stjärna på mer än tusen ljusårs avstånd helt oförklarligt och mot fysikens lagar försvinner. En föryngrad före detta NASA-pilot vid namn Wilson Kime tar befälet över skeppet Second Chance, som är utrustat med FTL-drift, och ger sig iväg för att undersöka saken. Hemmavid är emellertid opinionen delad. En sekt vid namn Självets väktare är övertygade om att människan manipuleras av ett utomjordiskt väsen de kallar Stjärnflygaren. Rörelsens ledare, Bradley Johansson, varnar för att detta väsen med all sannolikhet har egna planer för Second Chance och dess fjärran uppdrag. Samväldets säkerhetspolis har klassat sekten som ett oregerligt men i grunden mindre hot. Deras utsända tvingar snart sektledaren att gå under jorden, men Kime har anledning att misstänka att de infiltrerat hans besättning. Snart kommer han emellertid få andra problem, då en otrolig och dödlig upptäckt väntar dem vid resans mål - något som kan rasera Samväldet och hota själva mänsklighetens framtid om det inte får vila ostört. Sektledaren Johansson kan mycket väl visa sig ha mer rätt än någon kunnat ana.

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "Commonwealth Saga" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Nyhetsbrev