Serie Blood Angels

Författare: Games Workshop: Warhammer 40.000


Samlingsvolym med de fyra Blood Angels-romanerna: Deus Encarmine, Deus Sanguinius, Red Fury och Black Tide.
   De övermänskliga krigarna i Blood Angels utkämpar en strid de inte kan vinna mot ärkefienden Kaos på den avlägsna planeten Cybele. När stridsbroder Arkio leder ett ärofullt konteranfall som pressar tillbaka fienden talas det snart om att händelsen ska ses som ett heligt tecken, att Arkio välsignats av gudakejsaren. Kaos smider emellertid svavelosande planer och när de kommer i dagen måste broder Rafen tränga till botten med det hela för att undvika att hela ordenskapitlet utplånas.

- Texten syftar på första delen i serien.

1

Nyhetsbrev