Serie Blackout

Det är bråda dagar i framtidens Oxford. Forskare skickas bakåt i tiden, medan andra återvänder till framtiden. Tiden för 2:a Världskriget är för tillfället särskilt intressant, och flera forskare är på plats. De har förberett sig under lång tid, och vet allt om tidens seder och bruk och kultur. När tidstrogna kläder hämtats i kostymförråden, är man redo att ge sig av bakåt i tiden. På så sätt kommer det sig att tre unga historiker reser från Oxford år 2060 till det tidiga 1940-talet i Storbritannien. Deras uppdrag går ut på att observera hur vardagen ser ut för människor som befinner sig mitt i en avgörande historisk tidpunkt. Polly jobbar som butiksbiträde i blitzens London, medan Eileen hamnar bland herrgårdar på Englands landsbygd där en mässlingsepidemi brutit ut bland evakuerade barn. Mike har gett sig av till Dunkirk för att vara med om evakueringen av de allierades soldater. På hemmaplan i den akademiska världen i Oxford är det inte heller lugnt. Forskare kritiserar den här sortens deltagande observation i dåtiden, och argumenten går inte att helt bortse ifrån: ".historians do affect events, they've been affecting them all along, but we haven't been able to see it yet because the space-time continuum's been able to cancel out the changes. But it won't be able to forever, so we need to stop sending historians to the past immediately and..." Mike, Polly och Eileen känner till det. Men de har i alla fall svårt att förhålla sig objektiva till händelserna och människorna som de förväntas studera. De dras in i och snärjs av det kaossystem som vi kallar för historia, och tvingas - på högst oväntade sätt - bli delaktiga i tidsepokens avgörande händelser

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "Blackout" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Prenumerera på våra nyhetsbrev