Serie Astra Militarum

Mars Triumphant föddes i Adeptus Mechanicus smedjor och spred död och förintelse bland Imperiets fiender. Hederslöjtnant Marken Cortein Lo Bannick, medlem av 7:e Paragonkompaniet, har ansvar för den vördade gamla krigsmaskinen som nu kämpar mot orker i Kalidarsystemet. Striderna är hårda och kompaniet lider svåra förluster. Det väcker liv i gamla konflikter från regementets hemvärld. I ett krig där splittring kan innebära skillnaden mellan att segra och dö, kan de gamla fördomarna visa sig få ödesdigra följder.

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "Astra Militarum" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Nyhetsbrev