Serie Astra Militarum

Författare: Games Workshop: Warhammer 40.000


Mars Triumphant föddes i Adeptus Mechanicus smedjor och spred död och förintelse bland Imperiets fiender. Hederslöjtnant Marken Cortein Lo Bannick, medlem av 7:e Paragonkompaniet, har ansvar för den vördade gamla krigsmaskinen som nu kämpar mot orker i Kalidarsystemet. Striderna är hårda och kompaniet lider svåra förluster. Det väcker liv i gamla konflikter från regementets hemvärld. I ett krig där splittring kan innebära skillnaden mellan att segra och dö, kan de gamla fördomarna visa sig få ödesdigra följder.

- Texten syftar på första delen i serien.

1
2

Nyhetsbrev