Serie Age of the Five

Författare: Trudi Canavan


Auraya räddade en by från att förstöras och utnämndes till Vithetens prästinna. För att accepteras i sitt nya ämbete måste hon genomgå ett antal unika prövningar. Och helt problemfri tycks inte rollen som prästinna vara. Vänskapen med en Drömvävare, en medlem av en gammal kättersk sekt av magiker och helare, hotar att förstöra Aurayas framtid innan den ens har börjat. Ödet leder henne också på konfrontationskurs mot en mäktig och mystisk trollkarl som kämpar för att helt utplåna Vitheten.

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "Age of the Five" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Nyhetsbrev