The Weave Reader - Card Game

Kortspel

| 2020
The Weave Reader - Card Game
Finns i lager?
Webblager
Stockholm
Göteborg
Malmö


The Weave Reader is a card game for one or more players. It is a life-orientation game, no more mystical, and no less so, than life itself. The game is a tool to trace and interpret events, feelings, changes, and the different paths you have taken, are now on, or that you might take.
As you draw and place cards, an image of a circle emerges, and a text is spelled out. The cards are then read and reflected over in relation to your life: past, present, or future.
There is no winning or losing in this game. The objective is to read and interpret the varied and connected threads of the weave of life.

Contents

- 35 aspect cards
- 35 simple action cards
- 35 location cards
- 35 continuous action cards
- Instructions

Players: 1 - Many
Ages: Whenever you feel ready to talk about your life and up
Playing time: Might range from 10 minutes to several hours

Language: English

--

The Weave Reader är ett kortspel för en eller flera spelare. Det är ett spel för orientering i livet; varken mer eller mindre mystiskt än livet självt. Spelet är ett verktyg för att spåra och
tolka händelser, känslor, förändringar - olika vägar du har tagit, är nu på, eller som du kan komma att ta.
När du drar och lägger kort framträder en bild av en cirkel och en text stavas ut. Dessa kort läses sedan och reflekteras över i relation till ditt liv: dåtid, nutid eller framtid.
Spelet har varken vinnare eller förlorare; målet är att läsa och tolka de olika och sammanhängande trådarna av livets väv.

Innehåll:

- 35 aspektkort
- 35 handlingskort (enkel handling)
- 35 platskort
- 35 handlingskort (pågående handling)
- Instruktioner

Spelare 1 - Många
Ålder: Närhelst du känner dig redo att prata om livet och upp
Tid: kan variera från tio minuter upp till flera timmar

Kommentarer

Prenumerera på våra nyhetsbrev