Goetia - Nine Kings of Solomon

Brädspel

| 2021
Goetia - Nine Kings of Solomon
Finns i lager?
Postorder
Stockholm Hämta i butik
Göteborg
Malmö

Goetia: Nine Kings of Solomon är ett arbetarplacerings- och resurshanteringsspel där spelarna tävlar mot varandra i att försöker samla på sig så mycket uppmärksamhet och krafter från de 9 demonkungarna som möjligt.
Spelet går ut på att samla resurser, kontakta Demoner och slutligen framkalla demoner och tillbe dem för att få deras krafter.
Spelet är i grund och botten väldigt enkelt, då varje spelare alltid endast har en handling att utföra, nämligen placera ut en arbetare. Men trots detta växer spelet i komplexitet då det bjuder in till att lösa ett intressant pussel, då varje handling som spelarna tar, även gynnar alla motspelare.
Under spelets gång kommer spelarna att få värdefulla krafter som dels är värt poäng, men också förändrar förutsättningarna för spelaren. När spelarna slutligen inlett tillräckligt många pakter med demonerna tar spelet slut, och varje spelare räknar ihop sina poäng från krafter, uppmärksamhet från demoner och pakter.
2-4 spelare, 40 minuter per spelare, åldrar 14+

Kommentarer

Nyhetsbrev