Edda: Snorres Edda & Den poetiska Eddan + 5 ytterligare dikter

Av Eddan


Edda: Snorres Edda & Den poetiska Eddan + 5 ytterligare dikter
Finns i lager?
Postorder
Stockholm
Göteborg Hämta i butik
Malmö

Den mest kompletta Edda-samlingen på svenska, med kommentarer. Redaktör: Svipdag Fritiofsson, Göteborg.
Eddan är en av världslitteraturens stora texter, ständigt refererad till i litteratur och forskning. Den är vår huvudkälla till den nordiska mytologin: ogripbar, undflyende och samtidigt omätligt rik.

Materialet har bevarats till eftervärlden i två former: Snorres Edda och Den poetiska Eddan.
Snorres Edda inleds med Gylfaginning, där den svenske kungen Gylfe, också kallad Ganglere, bestämmer sig för att ta reda på mer om asarna, skapelsen, Ginnungagap, Yggdrasil, Mimers brunn, nornorna, jättarna och så vidare. Han berättar även om de många äventyr gudarna gjorde. Om Tors äventyr i Utgård och mötet med Utgårda-Loke, och om när Tor tampas med Midgårdsormen. Vi får veta hur det gick till när Balder mördades genom Lokes list och svek. Slutligen berättar han om världens undergång och återuppståndelse: ragnarök.

Sedan följer Brages samtal, i vilket Äger får lära sig skaldekonstens hemligheter av guden Brage, och detta leder in på den andra avdelningen, nämligen Skaldskapens språk, som är vår huvudkälla till den fornnordiska skaldekonsten. Vi lär oss om omskrivningarna som de fornnordiska skalderna använde.
Vidare ingår sagan om Sigurd Fafnersbane och Brynhild, som är förlagan till Gollum och ringen i Tolkiens Sagan om ringen samt till Wagners opera Rhenguldet.
Texten är i huvudsak skriven på prosa men även strödd med exempel ur den fornnordiska diktkonsten.
Den poetiska Eddan, även kallad "Sämunds Edda", efter den person som länge troddes ha nedtecknat den, består helt av dikter. Dessa kan vidare uppdelas i två kategorier: gudadikter, som behandlar samma ämnen som Snorre i huvudsak, och hjältedikter, som är halvhistoriska, halvmytiska skildringar. I denna Edda återfinns bland annat "Valans visdom", "Den Höges sång" och hela det storartade komplex dikter som vävs kring Nordens hjälte Sigurd Fafnersbane.
Till den här utgåvan har samtliga svenska översättningar utvärderats och valet fallit på Peter August Gödeckes. Det är också den mest genomkommenterade utgåvan. Varje dikt följs av utförliga förklarande noter, både om innehållet och andra forskares synpunkter.
I boken ingår dessutom fem ytterligare Eddadikter från andra handskrifter, två helt nyöversatta: "Hlödskvädet" och "Innsteinskvädet".

Kommentarer

Prenumerera på våra nyhetsbrev