Atomernas tid : Hur fysiken förändrade vår syn på världen, 1895–1945

Av Tobias Hürter

| 2024
Atomernas tid : Hur fysiken förändrade vår syn på världen, 1895–1945
Finns i lager?
Webblager
Stockholm Hämta i butik
Göteborg Hämta i butik
Malmö

Från Marie Curie till Robert Oppenheimer, från Albert Einstein till Max Planck – i Atomernas tid skildras fysikens gyllene era då vår syn på världen revolutionerades helt. Författaren Tobias Hürter berättar den spektakulära historien om de stora tänkarna inom naturvetenskapen och visar hur nära kopplade vetenskap och världshändelser är till varandra.

Curie, Oppenheimer, Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger och Einstein var intellektuella äventyrare, dandys, rivaler, ensamvargar och nördar som hyste både djupa vänskapsband och bitter fiendskap. Deras gemensamma forskning omformade vetenskapen. Men relativitetsteorin och kvantmekaniken gick också hand i hand med krig och revolutioner – upptäckten av radioaktivitet ledde också till katastroferna i Hiroshima och Nagasaki. I denna storslagna berättelse, som kommer till liv genom brev, anteckningar, forskningsartiklar, dagböcker och memoarer, får vi bevittna födelsen av idéer som inte bara revolutionerade fysiken, utan förändrade hela vår tillvaro.

Kommentarer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev