Serie The Quiet War

Författare: Paul J McAuley


På 2200-talet är jorden hårt ansträngd av klimatförändringar. Många blickar tillbaka mot den förindustriella tiden som en helig guldålder. Den politiska makten har landat i händerna på några mäktiga familjer och deras "gröna helgon". Miljoner människor lever instängda i överbefolkade städer, eftersom naturen utanför är helig och ska hållas fri från mänsklig åverkan. Åter miljoner arbetar under tyranniska regimer för att återuppbygga förstörda ekosystem.
   På Jupiters och Saturnus månar har politiska flyktingar byggt upp egna samhällen. Där finns avancerad vetenskap, särskilt inom genetiken, och de sista resterna av demokrati.
   Nu hotas den bräckliga freden mellan jorden och De yttre städerna av en ny generation "outers", som de yttre världarnas invånare kallas. De vill kolonisera hela solsystemet. För de jordiska makthavarna är sådana tankar kätterska. Ett krig med starka ideologiska undertoner kommer snart att bryta ut. Vi får följa några personer på båda sidor, både makthavare och enkla fotsoldater.

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "The Quiet War" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Andra serier av författaren

Nyhetsbrev