Upplysning nu

Av: Steven Pinker

| 2018
Upplysning nu
Finns i lager?
Postorder
Stockholm Hämta i butik
Göteborg
Malmö Hämta i butik

Denna uppföljare till Pinkers revolutionerade verk The Better Angels of Our Nature, beskriver mänsklighetens framsteg i stora drag. Människor lever längre, är friskare, friare och lyckligare och trots att problemen vi står inför är stora, finns lösningar i form av upplysningens ideal om förnuft och vetenskap. I denna eleganta utvärdering av det mänskliga tillståndet i detta årtusende, ber den världskände kognitionsforskaren Steven Pinker oss att ta ett steg tillbaka och utforska världens beskaffenhet med hjälp av data inte sensationslystna rubriker om mänsklighetens undergång. Pinker visar att livet, hälsan, välståndet, freden, kunskapen och lyckan ökar i hela världen, inte till följd av någon kosmisk kraft, utan på grund av upplysningsidealen: förnuft och vetenskap. Vi behöver nu värna om dessa ideal nu mer än någonsin.

Kommentarer

Nyhetsbrev