Regnbågsläsning

Science fiction-litteratur och seriemediet har länge varit starka kanaler för att ifrågasätta könsstrukturer, heteronormativitet och dela upplevelser som ligger utanför normerna, och senaste årtiondet har utbudet ökat stort – mängder av fantasy som visar upp ett bredare spektrum av kön och sexualiteter, fler äventyr och feelgood-inriktade berättelser snarare än teoretiska uppgörelser med patriarkala strukturer och helt enkelt mer av allt för alla smaker! Vi har valt ut några titlar vi tycker särskilt mycket om.

 

Nyhetsbrev