Serie The Horus Heresy Omnibus

Författare: Games Workshop: Warhammer 40.000


Samlingsvolym med Horus Rising, False Gods, Galaxy in Flames och några nyskrivna noveller.
   Vi befinner oss i det 31:a årtusendet. Mänskligheten har under den odödliga kejsarens välvilliga(?!) styre nått stjärnorna. Under kejsarens övermänskliga söner, primarcherna, har imperiet tänjt sina gränser mellan solsystemen. Men när kontrollen över stora delar av galaxen tycks säkrad lämnar kejsaren fronten. Ledarskapet över Det Stora Korståget överlämnas till favoritsonen Horus, som upphöjs till Warmaster. Men kan idealisten Horus förverkliga kejsarens stormaktsdrömmar? Hans upphöjelse har hur som helst skapat misstro och avund bland de andra bröderna. Upproret är inte långt borta.
   Här börjar den episka serien om Horuskätteriet, det galaxomspännande inbördeskrig som kommer att föra mänskligheten till utrotningens brant.

- Texten syftar på första delen i serien.

Nyhetsbrev