Serie Raven

Författare: Patricia Briggs


Seraph är korpmagiker och en av de sista av Färdemännen. Trollkarlsklanerna har på grund av fruktan för magin med tiden decimerats av dom de bestämt sig för att skydda, men Seraph har räddats undan döden av exsoldaten Tier och i deras nya liv är hon fri från sitt ansvar. När Tier går förlorad tar hennes nådetid emellertid slut och genom att söka svar på mannens öde finner Seraph att Smygarens fängelse håller på att rämna. Plikten är entydig och bara Seraph kan uppfylla förfädernas ed att rädda människan från undergångens brant i denna ödestimme.

- Texten syftar på första delen i serien.

Bevaka

Du kan bevaka "Raven" om du vill få ett mail varje gång det kommer in något nytt knutet till serien.

Nyhetsbrev