Serie Castellan Crowe

Författare: Games Workshop: Warhammer 40.000


Castellan Crowe är en framstående kämpe inom Purifiers order hos Grey Knights. Han har en tung börda att bära - det fruktansvärda vapnet Blade of Antwyr. Svärdets röst mal ständigt i hans huvud och försöker få honom att släppa lös krafter han vet måste hållas fångna. Men ingen är oemottaglig för korruption, och frågan är när Crowes motstånd bryts. Det hela tar sin början på planeten Sandava II, där Crowe och hans stridsbröder kämpar mot daemoniska krafter, samtidigt som de måste ta med i beräkningen att Blade of Antwyr gör allt för att dränka galaxen i blod.

- Texten syftar på första delen i serien.

Nyhetsbrev