Vad duktig du är!

Göteborg Independent Living

| 2017
Vad duktig du är!
Finns i lager?
Postorder
Stockholm
Göteborg
Malmö

Hur svårt kan det vara att köpa en paket mjölk om du har en funktionsnedsättning? I spelet "VAD DUKTIG DU ÄR!" får du som spelar själv uppleva frustrationen det innebär med höga trösklar, trånga passager, fördomsfulla medmänniskor, indragen assistans och att hela tiden motarbetas av politiska beslut. Spelet är det senaste i en lång rad aktivistiska projekt från GIL och släpps våren 2017.
   Hela försäljningssumman går till välgörenhet.

Kommentarer

Nyhetsbrev