Triffidernas Uppror

Av: John Wyndham

| 1951
Triffidernas Uppror
Finns i lager?
Postorder
Stockholm
Göteborg
Malmö

Först var triffiderna en sensation som beskrevs i alla tidningar - en växt som kunde röra sig självständigt och till och med tycktes ha en viss egen tankeförmåga. Inte mycket, i själva verket närmast jämförbar med en myras intelligens, men ändå.
   
   Sedan visade det sig att triffiderna var oerhört värdefulla för utvinning av vissa ämnen. Väldiga triffidodlingar startades över hela världen och allmänhetens intresse för dem sjönk.
   
   Ända tills det ohyggliga meteorregnet - kanske ett biologiskt vapen som utlösts av misstag - som gjorde nittio procent av alla människor blinda. Triffiderna bröt sig ur sina inhägnader och människorna fann sig plötsligt vara jagade på den värld som de alltid betraktat som sin.

Kommentarer

Nyhetsbrev