Talking to Robots: Tales from Our Human-Robot Futures

Av: David Ewing Duncan

| 2019
Talking to Robots: Tales from Our Human-Robot Futures
Finns i lager?
Postorder
Stockholm Hämta i butik
Göteborg Hämta i butik
Malmö Hämta i butik

Journalisten David Ewing Duncan beskriver 24 möjliga framtider där människa och robot möts.
   Vilka robotar och AI-system byggs i detta nu? Vad säger de om oss som människor? Hur kommer de att förändra samhället? Är de ett hot mot oss? Vad tror tänkare som fysikern Brian Greene, framtidsforskaren Kevin Kelly, uppfinnaren Dean Kamen och genetikern George Church om robotarnas roll i framtiden?
   Också om många uttrycker oro inför vad avancerad AI kan innebära säger vår relation till robotar och AI också något om vilka vi är.

Kommentarer

Nyhetsbrev