Sun Zis krigskonst

Av: Sun Tzu


Sun Zis krigskonst
Finns i lager?
Postorder
Stockholm Hämta i butik
Göteborg Hämta i butik
Malmö Hämta i butik

Sun Zis krigskonst samt Taigongs sex strategier, Simas metoder, Wu Zis krigskonst, Wei Liao Zis krigskonst, Gulstensgubbens tre strategier, Samtalen med Kejsar Taizong av Tang och Sun Bins krigskonst. För första gången får du åtta kinesiska och klassiska mästerverk om krigskonst i en volym.
   Flera av mästerverken har tidigare inte funnits tillgängliga på svenska. Avsikten med boken är att lyfta fram de insikter och kunskaper som genom historien varit vägledande för militära ledare världen över, genom att göra dem tillgängliga för en bredare läsekrets. För alla som har någon form av ledarroll är dessa texter oumbärliga. Vare sig du är aktiv i näringsliv, politik eller föreningsliv så kommer du att öka din förståelse för hur en ledare bör agera efter att ha läst dessa böcker. Samlingen visar på de tidlösa strategiska frågeställningar som varje strateg måste förhålla sig till i sitt arbete.
   Detta är en bok att återkomma till. En enda genomläsning av mästerverken räcker inte. Läs ett avsnitt i taget, tänk bortom de ofta förrädiskt enkla formuleringarna och fundera över hur idéerna kan tillämpas i situationer som du ställs inför idag. Varje läsning ökar förståelsen och ger större uppskattning av djupet i enkelheten.

Kommentarer

Nyhetsbrev