Speed of Dark

Av Elizabeth Moon

| 2002
Speed of Dark
Finns i lager?
Postorder
Stockholm Hämta i butik
Göteborg Hämta i butik
Malmö

I framtiden är alla genetiska defekter utrotade, avlägsnade före eller vid födelsen. Ingen behöver längre drabbas av ungdomsdiabetes, medfödd blindhet eller autism. Men en generation kommer i kläm, de som föddes innan genterapin togs i allmänt bruk. Till dem hör Lou, en autistisk man med fallenhet för att hantera stora datamängder. När en behandling som kan bota autism tas fram ställs Lou inför ett besvärligt val - ska han genomgå behandlingen, med risk för att komma ut på andra sidan som en komplett främling? Eller ska han hålla fast vid vem han är, trots det autistiska handikappet? Moon har själv en autistisk son som hon har tillägnat boken.

Kommentarer

Prenumerera på våra nyhetsbrev