Soon I Will Be Invincible

Av Austin Grossman

| 2007
Soon I Will Be Invincible
Finns i lager?
Postorder
Stockholm
Göteborg
Malmö

Doctor Impossible, ond nemesis och tänkt världserövrare, försmäktar i fängelse. Han trängs i kafeterian med vanliga småbusar och undrar om han kanske borde ha gjort annorlunda någonstans. Fatale, till hälften kvinna och andra hälften super-duper-teknologi - har fått in en fot i superhjältegruppen Champions. Hon inser snart att superhjältandet är ett ganska vanligt kneg. När Doctor Impossible lyckas rymma från kåken sammanförs naturligtvis de tu.

Kommentarer

Nyhetsbrev